PROGRAMA ELECTORAL TSV 2019 - 2023

En aquest document exemplifiquem alguns dels projectes que creiem necessaris per a Vinaròs. Seran molts més que en el camí es podran convertir millorar i reeditar, però sense dubte son una base de garantia per al Vinaròs del futur.